Καλωσήλθατε στην εταιρεία Εξέλεγξις


Η Εταιρεία μας μέσω τού στελεχειακού δυναμικού της φιλοδοξεί να οικοδομήσει όνομα υψηλής προστιθέμενης αξίας εις τόν χώρο τής ελεγκτικής τών επιχειρήσεων. Τα στελέχη της εφοδιασμένα με υψηλής ποιότητος εξειδίκευση και τεχνογνωσία διακρινόμενα δια την ακεραιότητα χαρακτήρος, την εγνωσμένη τιμιότητα καί το ανεπίληπτον ήθος τους επιδιώκουν να σταθούν αρωγοί εις τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις – πελάτες καί τα στελέχη αυτών, προσφέροντας τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους.

Επιπροσθέτως, αποφεύγοντας τούς μιμητισμούς προς τις αλλοδαπές – πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες φιλοδοξεί να προσφέρει εις τα στελέχη της ζεστό οικογενειακό περιβάλλον και άριστες συνθήκες εργασίας, ούτως ώστε να αισθάνονται ασφαλείς προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους προς το συμφέρον της Εταιρείας αλλά και προς όφελος τών ελεγχόμενων επιχειρήσεων - πελατών.


Εταίροι - Διαχειριστές


Γεώργιος Γερασίμου Βρεττός

Ορκωτός Λογιστής - Εταίρος - Διαχειριστής

Γεννηθείς εις τήν Αθήνα τό έτος 1959, ποσοστό συμμετοχής εις τό εταιρικόν κεφάλαιον 51%, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ.ΣΟΕΛ 156 51, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. Εισήχθη εν έτει 1989 εις το πάλαι ποτέ Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) κατόπιν αυστηρά αξιοκρατικών γραπτών εξετάσεων. Κατά την διάρκειαν του εργασιακού βίου του ήλεγξε και εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλους ομίλους εταιρειών τού βιομηχανικού καί εμπορικού κλάδου αλλά και σημαντικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εκπαιδευτικά καί ερευνητικά ιδρύματα, ευρωπαϊκούς οικονομικούς λογαριασμούς καί διάφορες άλλες εταιρείες.

Παναγιώτα Βασιλείου Μάνθου

Εταίρος

Γεννηθείσα εις Αμφιλοχίαν Αιτωλοακαρνανίας, οικονομολόγος – πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ποσοστό συμμετοχής εις τό εταιρικόν κεφάλαιον 39%. Διετέλεσε προϊσταμένη λογιστηρίου αρκετών οικονομικών μονάδων του βιοτεχνικού καί εμπορικού κλάδου διετέλεσε επίσης, εσωτερική ελέγκτρια επί δύο έτη σέ μεγάλη βιομηχανική μονάδα τού κλάδου τροφίμων. Έχει οργανώσει λογιστικώς, αρκετές επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους. Εις την Εταιρεία μας ασκεί τα καθήκοντα τού φορολογικού καί λογιστικού συμβούλου.

Άρτεμις Γεωργίου Βρεττού

Εταίρος - Διαχειρίστρια

γεννηθείσα εις τήν Αθήνα τό έτος 1995, πτυχιούχος τής Φιλοσοφικής σχολής τού Πανεπιστημίου Πατρών, ποσοστό συμμετοχής εις τό εταιρικόν κεφάλαιον 10%. Εις την Εταιρεία μας ασκεί τα καθήκοντα τής γραμματέως διοικήσεως.


Λοιποί Συνεργάτες – Τρίτοι


Βασιλική Ιωάννου Βασιλείου

Επίκουρος ορκωτή Λογίστρια

Γεννηθείσα το έτος 1992 εις την Αθήνα, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια, πτυχιούχος τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς με βαθμό πτυχίου 7,32(λίαν καλώς), γλωσσομαθής με αρίστη γνώση τής Αγγλικής, Γαλλικής και Ισπανικής. Πτυχιούχος της επαγγελματικής Σχολής Ελεγκτών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών(ΙΕΣΟΕΛ) ακολούθως, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο τού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) εις την εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική. Εις την Εταιρεία μας κατέχει τήν θέση τής επικεφαλής τής ελεγκτικής ομάδος.

Θεόδωρος Χρήστου Τσάκαλης

Ασκούμενος ορκωτός Λογιστής

Γεννηθείς το έτος 1995 εις την Αθήνα, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, τμήμα οργανώσεως και διοικήσεως επιχειρήσεων, γνωρίζων λίαν καλώς την Αγγλικήν γλώσσαν. Νυν τελειόφοιτος της επαγγελματικής Σχολής Ελεγκτών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών(ΙΕΣ0ΕΛ). Εις την Εταιρεία μας κατέχει την θέση του επικούρου ορκωτού λογιστού.

Νικόλαος Γεωργίου Βρεττός

Βοηθός ελεγκτού

γεννηθείς το έτος 2000 εις την Αθήνα, νυν τελειόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, τμήμα οργανώσεως και διοικήσεως επιχειρήσεων, γνωρίζων επαρκώς την Αγγλικήν γλώσσαν. Εις την Εταιρεία μας κατέχει την θέση τού βοηθού ελεγκτού.

Μαρία Αντωνίου Μπαμπίλη

Νομικός Σύμβουλος

Γεννηθείσα εις Καλάβρυτα Αχαΐας, Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται κυρίως, μέ τό εμπορικό δίκαιο τών εταιρειών καί είναι νομικός σύμβουλος σέ μεγάλο εμπορικό όμιλο αλλά καί σέ άλλες επιχειρήσεις τού βιομηχανικού καί εμπορικού κλάδου. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία εις τά θέματα τού εμπορικού δικαίου τών επιχειρήσεων εις τήν Εταιρεία μας κατέχει την θέση τής νομικού συμβούλου.

Ηλίας Κωνσταντίνου Πανταζής

Οικονομικός Σύμβουλος

Γεννηθείς εις Θήβα Βιοιωτίας τό έτος 1959, Οικονομολόγος - πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., λογιστής Α΄τάξεως. Διετέλεσε οικονομικός διευθυντής εις τίς κατωτέρω οικονομικές μονάδες: α. Μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα μέ έδρα τήν Κέρκυρα. β. Μεγάλη εμπορική αλυσίδα αξεσουάρ καί ειδών αυτοκινήτου. γ. Μεγάλο όμιλο παροχής επιχειρηματικών συμβουλών. Εις τήν Εταιρεία μας ασχολείται μέ θέματα οικονομικά, λογιστικά και αξιολογήσεως προσωπικού.

Ιωάννης Γεωργίου Μπετσόγλου

Τεχνικός Σύμβουλος

Γεννηθείς εις την Αθήνα τό έτος 1982, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Λαμίας, τμήματος πληροφορικής. Διετέλεσε τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών σέ διάφορες εταιρείες καί σήμερα εργάζεται ως καθηγητής πληροφορικής εις τήν δευτεροβάθμια εκπαίδευση τών ελληνοπαίδων. Εις τήν Εταιρεία μας κατέχει τήν θέση τού τεχνικού συμβούλου δικτύων καί ηλεκτρονικών υπολογιστών


Εκθέσεις Διαφάνειας