Καλωσήλθατε στην εταιρεία Εξέλεγξις


Εταίροι - Διαχειριστές


Γεώργιος Γερασίμου Βρεττός

Ορκωτός Λογιστής - Εταίρος - Διαχειριστής
ΑΡ. ΜΗΤΡ.ΣΟΕΛ 15651

Παναγιώτα Βασιλείου Μάνθου

Εταίρος

Άρτεμις Γεωργίου Βρεττού

Εταίρος - Διαχειρίστρια


Λοιποί Συνεργάτες – Τρίτοι


Βασιλική Ιω. Βασιλείου

Επίκουρος ορκωτή Λογίστρια

Θεόδωρος Χρ. Τσάκαλης

Ασκούμενος ορκωτός Λογιστής

Χρήστος Γερ. Βρεττός

Κλητήρας

Ηλίας Κων. Πανταζής

Οικονομικός Σύμβουλος

Μαρία Αντ. Μπαμπίλη

Νομικός Σύμβουλος

Ιωάννης Γεω. Μπετσόγλου

Τεχνικός Σύμβουλος


Εκθέσεις Διαφάνειας