Πελάτες της εταιρείας μας

Μεταξύ τών πελατών τής Εταιρείας μας περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις, οι οποίες κατατάσσονται εις τούς κατωτέρω βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους:


 • Βιομηχανίας δομικών υλικών καί σιδηρουργίας.

 • Βιομηχανίας τροφίμων καί ποτών.

 • Βιομηχανίας και εμπορίας ξυλείας.

 • Εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων.

 • Εισαγωγές και εμπορίας τροφίμων καί πιοτών.

 • Εισαγωγές και εμπορίας νωπών κρεάτων.

 • Εισαγωγές και εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων καί ανταλλακτικών.

 • Εισαγωγές και εμπορίας παραφαρμακευτικών ειδών.

 • Παροχής υπηρεσιών πληροφορικής καί στατιστικής αναλύσεως δεδομένων.

 • Παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών καί λοιπών υπηρεσιών.

 • Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 • Εταιρείες δημοσκοπήσεως και ερευνών αγοράς.