Πελάτες της εταιρείας μας

Μεταξύ των πελατών της εταιρείας περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στους κατωτέρω κλάδους:

  • Βιομηχανίας δομικών υλικών και σιδηρουργίας.

  • Βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

  • Βιομηχανίας ξύλου.

  • Εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων.

  • Εμπορίας τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και παραφαρμακευτικών ειδών.

  • Πληροφορικής και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.

  • Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

  • Παροχής υπηρεσιών.