Εξελεγξις

Ορκωτοι
Λογιστες

Παρέχουμε ελεγκτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητος προς όλες τις οικονομικές μονάδες.

Ετήσιοι τακτικοί έλεγχοι

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί τους ετήσιους τακτικούς ελέγχους που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οικονομικοί έλεγχοι

Είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε οικονομικούς ελέγχους και εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων.

Οικονομικοί έλεγχοι

Διενεργούμε οικονομικούς ελέγχους για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων.

Οικονομικοί έλεγχοι

Διενεργούμε οικονομικούς ελέγχους για εισαγωγή μετοχών ανωνύμων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.